вторник, 29 септември 2020

Биография на Апостол Апостолов

apostol.jpg Апостол Апостолов е роден в град София през 1980 г. Завършил "Приложна геофизика" в Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски", София. В Европейски институт Апостол Апостолов започва работа през 2003 г. и от тогава работи като системен администратор.

Апостол Апостолов отговоря за поддръжката и развитието на уеб страниците на Европейския институт и интегрираните в тях модули. Апостол Апостолов активно участва в проектната работа на Института, като координира провеждането на количествени изследвания и обработката на база данни.

apostol@europe.bg