събота, 26 септември 2020

2012

Час за Европа

Проектът „Час за Европа” се изпълнява от Европейския институт в партньорство със Синдиката на българските учители. Основната цел е да подобрим капацитета на българските преподаватели от средното образование да планират и провеждат със своите...

Традиционно знание за устойчивост – трансгранична мрежа за използване и опазване на диви и култивирани растителни ресурси в източна Македония и югозападна България

Проектът се изпълнява от Земеделско Сдружение Машински Круг – Пробиштип, Македония, в партньорство с Европейски институт. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Македония (CCI...

Укрепване на капацитета на националните, регионалните и местни власти за единно прилагане стандартите в областта на връщането

През май и юни 2012 година бе изпълнен проект „Укрепване на капацитета на националните, регионалните и местни власти за единно прилагане стандартите в областта на връщането”. Проектът е сключен с Договор за безвъзмездна помощ...

Нуждите на българския бизнес от висококвалифицирана работна ръка и възможностите и политиките за привличане на граждани на България и трети страни

Основната цел на проекта е да подкрепи разработването и прилагането на политики за приличане на висококвалифицирани граждани на трети страни като: • Докаже необходимостта от прилагането на тези политики • Проучат нуждите на...

Провеждане на обучение на лица, ползващи се с обществено доверие, с цел недопускане радикализация на обществото (SMART – CV)

В края на 2012 беше подписан договор за проект „Провеждане на обучение на лица, ползващи се с обществено доверие, с цел борба срещу радикализиране на обществото” (Social Media Anti-Radicalisation Training for Credible Voices-SMART-CV...

2013 | E-регион: възможност за развитие

Европейският институт - клон Благоевград заедно с Център за междукултурен диалог - Македония, започна работа по проект "E-регион: възможност за развитие" по програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007 – 2013, с...