понеделник, 10 август 2020

E-регион: възможност за развитие

Интернет страница

Създаване и стартиране на съвместен уебсайт за актуални новини в региона. В рамките на проекта ще се създаде и стартира съвместен уебсайт за актуални новини в региона. Сайтът ще бъде свързан с основните новини и портали на организациите на гражданското общество в региона от двете страни на границата, ще събира информация и ще я пре-публикува в реално време. 

Адресът на интернет сайта може да намерите ТУК