понеделник, 10 август 2020

E-регион: възможност за развитие

Публичност

Публичност и разпространение на информация за резултатите на проекта. 

Проектът E-Регион цели засилване на социалното сближаване в трансграничния регион на БЮР Македония и България, чрез развитие на онлайн инструменти за обучение и насърчаване на предприемачеството. Проектът се базира на разработването на съвместен интернет портал [www.e-region.eu] за споделяне и обмен на информация, новини и различни образователни и трудови възможности. Чрез него се цели установяване на връзки между безработни млади хора, споделяне на възможности за работа и предприемачески идеи между професионални училища, студенти, електронни медии, граждани, бизнес инкубатори и др. Проектът насърчава регионалното сътрудничество, за да се повиши адаптивността за заетост и електронно участие чрез използване на добри практики в областта на електронното обучение и предприемачество. Цели се по-интензивно използване на информационните технологии в образованието, като основен елемент за повишение на конкурентоспособността на работната сила в актуалните условия пазара на труда.

 

https://www.facebook.com

http://iwmndev.com/eregion/

http://www.izlez.mk/

http://www.novini.mk

http://www.time.mk

https://www.youtube.com/

http://kumanovskimuabeti.mk

http://www.press24.mk

http://lider.mk/2015/06/15/nagradi-za-biznis-idei/

http://bsstruma.bg

http://www.europeaninstitute.bg/