понеделник, 6 юли 2020

АКТИВНИ УСЛУГИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

21.12.05 | Новини

Европейският институт спечели изпълнението на обществена поръчка към Агенцията по заетостта по програма “Активни услуги на пазара на труда” в две общини – Плевен и Каварна.

„Активни услуги на пазара на труда” (АУПТ) е обособена част от програмата “Социални инвестиции и насърчаване на заетостта” (СИНЗ), която се финансира от българското правителство със заем от Световна банка.

Европейският институт ще работи по услуги, свързани с планиране на местното икономическо развитие.