понеделник, 6 юли 2020

НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ ЗА МНОГООБРАЗИЕТО НА РАБОТНОТО МЯСТО

12.04.06 | Новини

От 5 април 2006 г. Европейският институт започна провеждането на национално проучване за многообразието и предотвратяването на дискриминацията на работното място. Инициативата е част от Националната антидискриминационна кампания „Различията ни събират”, финансирана от специализираната програма на Европейската комисия за борба срещу дискриминацията 2001-2006 г.. За целта са разпратени над 200 анкети до големите данъкоплатци в България за оценка на цената и ползите от провеждането на такава политика от бизнеса, както и обобщаване на добрите практики за насърчаването на равните възможности до пазара на труда и услугите. Европейският институт ще очаква отговори на анкетата по поща или на електронния адрес на института до 30 април 2006 г. След задълбочен сравнителен анализ на попълнените въпросници ще бъде изготвен и издаден наръчник за добрите практики в бизнеса по отношение на равните възможности и предотвратяване на дискриминацията. Резултатите от проучването и наръчникът ще бъдат представени по време на работна среща „Културното многообразие на работното място” с представители на профсъюзите, бизнес организации, НПО, представляващи интересите на хората в неравностойно положение, заинтересовани държавни институции и медиите на 16 май 2006 г. в гр. София.

Участието в проучването е на доброволен принцип. Информацията няма да бъде разкривана на трети страни. Споменаването на името на фирмата при отразяването на добрите практики в наръчника ще се извърши само при изрично писмено съгласие на фирмите.

Въпросникът можете да изтеглите оттук. Разчитаме на вашето участие, дори и да представлявате малко и средно предприятие.

Скоро очаквайте повече новини за кампанията.