понеделник, 6 юли 2020

Планиране на местното икономическо развитие за община Каварна

01.10.06 | Новини

Проектът навлезе в третия етап от развитието си, разработване на комуникационна стратегия и нейното промотиране. Изготвени са анализи на тема „Ключови предпоставки и проблеми на икономическото развитие на община Каварна.”, както и  „Резултати от проведеното проучване сред местни фирми и граждани”.

Подготвят се за разработване материали за третата финална част от проекта – Комуникационната стратегия и нейното представяне. Разработен е и доклад за възможните мерки, които да се доразвият в плана за икономическо развитие на Община Каварна. Предстои представяне на комуникационната стратегия и разпространение на рекламни материали по проекта.