сряда, 30 септември 2020

Приятели срещу насилието

10.09.09 | Новини

На 1 септември 2009 г. стартира проектът на Европейския институт „Приятели срещу насилието", финансиран от държавния бюджет на Република България за 2009г.

Проектът си поставя за цел да насърчи дебат по проблемите, свързани с агресията и насилието сред децата и младежите, както и да изгради, утвърди и разпространи ценности при общуването между младите хора през призмата на решаване на проблема с нарастващото насилие.

Сред основните цели са и включване на младежите в обществения живот, повишаването на познанията им относно техните права за защита от насилие, изграждане на механизми за редовен диалог между младежите и институциите и организациите, работещи в сферата на образованието и борбата с насилието.

Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца.