сряда, 30 септември 2020

Семинар за обмяна на опит с граждански организации от Сърбия

18.10.10 | Новини

Фондация „Европейски институт", в партньорство с Института за международни политики и икономика - Сърбия, изпълнява проект „Дебатът за европейското бъдеще на Сърбия - гласът на гражданското общество в процеса на вземане на решения" в рамките на програма „Укрепване на диалога между организациите на гражданското общество в Сърбия и ЕС", финансирана от ЕС.

Като част от дейностите по проекта, Европейският институт организира семинар за група представители на структури на гражданското общество в Сърбия, която се състои предимно от неправителствени организации и изследователски институти, активни в областта на евроинтеграционните въпроси в Сърбия.

Семинарът ще се проведе на 26 октомври 2010 г. в х-л "Св.София" от 9:30 часа. Основният акцент ще бъде обмяна на опит между структурите на гражданското общество в Сърбия и България в процеса на евроинтеграция, и взаимодействие с отговорните институции в този процес на местно и национално равнище.

В рамките на семинара ще се проведе и информационно посещение в дирекция „Координация по въпросите на ЕС" в МС с цел запознаване с българския координационен механизъм по европейските въпроси.