сряда, 30 септември 2020

Кръгла маса за нуждите на работодателите в Пловдив от висококвалифицирани специалисти от трети страни

17.05.11 | Новини

На 19 май в град Пловдив ще се проведе дискусия на тема "Нуждите на българския бизнес от наемане на висококвалифицирани граждани от трети страни - гледни точки и потребности"

По време на дискусията ще се предостави информация за разбирането на необходимостта от успешното интегриране на висококвалифицирани граждани от трети държави, както в повечето държави - членки на ЕС, така и конкретно в България.

Участници в събитието ще бъдат представители на местната администраиця, бизнеса и неправителствените организации и журналисти.  

Резултатите ще съдействат за подготовка при наемане и включване в пазарните ниши на висококвалифицирани работници от страна на българските работодатели на базата на обмен на добри практики с други държави - членки на ЕС.

Дневен ред 

Покана

Източник: