вторник, 29 септември 2020

Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса

09.04.15 | Новини

ВЪПРОСНИК за социологическо изследване

ВЪПРОСНИК за социологическо изследване


 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Република България.