сряда, 30 септември 2020

Становище по проект на ЗИД на ЗЮЛНЦ

23.06.15 | Новини

Фондация "Европейски институт" като част от Форум Гражданско Участие – мрежа от над 100 неправителствени организации от цялата страна, оценява и подкрепя усилията на Министерството на правосъдието в подкрепа на гражданските организации в България, изразени чрез публикувания проект на ЗИД на ЗЮЛНЦ.

За нас това е добър знак и сериозна стъпка по посока подобряване на средата за гражданско участие.

pdf.gifТук можете да видите пълният текст на становището (230.16 KB)