неделя, 9 август 2020

Обява за набиране на експерти

05.01.18 | Новини

Във връзка с обявявената процедура за избор на експерти по граждански договор по договор за безвъзмездна помощ с регистрационен номер 812108-84/11.10.2017г., BG65AMNP001-2.004-0002, проект „Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с предмет „Интеграция и законна миграция – предоставяне на подкрепа и обучение на граждани на трети страни, информационни кампании в страните на произход преди заминаване и за приемащото общество“, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ към МВР, уведомяваме, че се удължава срокът за подаване на документи за "Експерт - информация и публичност и Фейсбук страница".

За повече информация натиснете ТУК