Европейски институт

Покана за предоставяне на оферта за рекламни и печатни материали

07.02.20 | Новини

Фондация „Европейски институт“, в качеството си на бенефициент по проект „Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането“, с договор № 812108 – 59/09.10.2019 г., финансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2014 – 2020, обявява покана за предоставяне на оферта за изработване и доставка на информационни, промоционални и печатни материали.

Документите следва да бъдат представени в срок до 17:00 на 14.02.2020 г., на адреса на бенефициента или по електронна поща.: office@europe.bg.

pdf.gifПокана за предоставяне на оферта 

doc.gifПримерен образец на оферта