Европейски институт

Покана за предоставяне на оферта за осигуряване провеждането на събития

24.02.20 | Новини

Фондация „Европейски институт“, в качеството си на бенефициент попроект 812108-78/10.12.2019 г., проект „По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно Плана на ЕС“, финансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2014 – 2020, обявява покана за осигуряване провеждането на събития.

Документите следва да бъдат представени в срок до 17:00 на 02.03.2020 г., на адреса на бенефициента или по електронна поща.: office@europe.bg.


pdf.gifПокана за предоставяне на оферта 

doc.gifПримерен образец на оферта