събота, 26 септември 2020

2013

Участие, лидерство и взаимодействие с младите днес

Европейският институт изпълнява проект „Участие, лидерство и взаимодействие с младите днес”, финансиран от програма „Младежта в действие” на ЕС. Основната цел на проекта е да повиши осведомеността и да увеличи ангажираността...

Повече часове за Европа в малките населени места с етнически малцинства

Европейският институт, в партньорство със Синдиката на българските учители, изпълнява проект „Повече часове за Европа в малките населени места с етнически малцинства”, финансиран от програма „Учене през целия живот” на...

Изграждане на трансгранична мрежа (НЕТуърк) за ефективно и устойчиво гражданско общество

Проект "Изграждане на трансгранична мрежа (НЕТуърк) за ефективно и устойчиво гражданско общество" по програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007 – 2013, с договор № РД 02-29-225/26.04.2013 референтен номер:...

E-регион: възможност за развитие

Европейският институт - клон Благоевград заедно с Център за междукултурен диалог - Македония, започна работа по проект "E-регион: възможност за развитие" по програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007 – 2013, с...

Популяризиране на демокрацията в Грузия, чрез овластяване на младите членове на политически партии и граждански организации

През 2013 г. ЕИ, заедно с Маастрихтския университет, се включи като партньор на Международния център за социални изследвания и политически анализ, Грузия в проекта „Популяризиране на демокрацията в Грузия, чрез овластяване на младите членове...

Изграждане на ефикасен и независим механизъм за наблюдение на принудителното връщане на граждани на трети страни, незаконно пребиваващи в Р. България

Европейският институт изпълнява проект ”Изграждане на ефикасен и независим механизъм за наблюдение на принудителното връщане на граждани на трети страни, незаконно пребиваващи в Р. България”, финансиран от Дирекция...