вторник, 29 септември 2020

Неофициално образование

12.11.07 | Новини

Във връзка с проект „Да се научим да включваме ромите", финансиран от френското министерство на външните работи по програма „Роми и пътуващи", изпълняван от Европейският институт, съвместно с партньорите си от ромската организация „Разнообразни и равни", на 5, 6 и 7 декември 2007 ще се проведе тридневно обучение по компонента „Неофициално образование” на тема: "Подобряване условията на живот на Ромската общност чрез планиране развитието на местните общност”.

Неформалното обучение е форма на придобиване на знания и практически умения в непосредствената си среда и сред по-широкото си социално обкръжение.

Поканени са представители на ромски организации, занимаващи се с проблемите на ромската общност в град София.