вторник, 29 септември 2020

В Долна Митрополия отвори врати Виртуален бизнес инкубатор по проект на Европейския Институт

11.01.08 | Новини

На 10 януари - четвъртък - в община Долна Митрополия бе даден стартът на проект, изпълняван от Европейския институт, чрез който бе открит Виртуален бизнес - инкубатор.

Проектът "Виртуален бизнес инкубатор" е част от програмата за активни услуги на пазара на труда, която работи вече трета година с подкрепата на Световната банка и Агенцията по заетостта в Министерството на труда и социалната политика.

Въвеждащата пресконференция, проведена в Плевен, бе обект на голям медиен интерес от журналистическата общност. На нея присъства и кметът на община Долна Митрополия Александър Печеняков, а местното Бюро по труда бе представено от Анелия Атанасова.

Този проект минава през няколко етапа, като настоящият е насочен към осъществяване на предложените от бизнеса и от общината мерки за това, как може да се стимулира местната икономическа активност. Идеята е да се проведе консултиране на безработни лица и малки и средни фирми. Консултирането се прави на място с използването на най-добрите практики, така че безработните да могат да започнат собствен бизнес и да използват ресурса, който има общината.

Проектът "Виртуален бизнес инкубатор" е насочен към подкрепа на развитието и използването на човешкия капитал чрез насърчаване на предприемачеството в община Долна Митрополия, област Плевен. Основната цел на проекта е да подпомогне и предостави възможност на безработни лица и новосъздадени фирми да започнат и развият собствен бизнес, като се възползват от учебните материали, информацията, консултациите и услугите, които екипът на проекта ще предостави. В рамките на проекта ще бъдат консултирани 30 безработни лица с регистрация в Бюрото по труда в Долна Митрополия и 30 предприятия, отговарящи на изискванията за подбор на бенефициенти.

За проекта