сряда, 30 септември 2020

Започва проект "София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите"

02.09.08 | Новини

На 1-ви септември 2008 година, Европейският институт, в партньрство със Софийска община, Обищна Плевен и Община Плевен започнаха изпълнението на проект: "София, Плевен, Сливен - добро управление в полза на гражданите", по оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), към Министерство на държавната администрация и админстративната реформа по Европейски Социален Фонд 2007-2013 г.
Цели на проекта са:

  • Прилагане на добри европейки практики за взаимодействие на органите на местната власт и местната администрация със структурите на гражданското общество в София, Плевен и Сливен с оглед осигуряване на добро, почтено и прозрачно управление в полза на гражданите;
  • Повишаване капацитета на структурите на гражданското общество в Столична община, общини Плевен и Сливен за взаимодействие с местната власт и местната администрация;
  • Повишаване капацитета на местната администрация в Столична община, общини Плевен и Сливен за взаимодействие със структурите на гражданското общество;
  • Създаване на модел за взаимодействие: органи на местното самоуправление-местна администрация-граждани.

 
 
 
  

Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца.