сряда, 30 септември 2020

Стартират дискусии в три града за въвеждане на Европейската "Синя карта"

09.05.11 | Новини

На 10 май в град Бургас ще се проведе дискусия на тема "Нуждите на българския бизнес от наемане на висококвалифицирани граждани от трети страни - гледни точки и потребности". Дискусии ще се проведат и в Пловдив и София на 19 и 31 май.

Проектът ще предостави  задълбочена информация за разбирането на необходимостта от  успешното интегриране на висококвалифицирани граждани от трети държави, както в повечето държави - членки на ЕС, така и конкретно в България. Резултатите ще съдействат за подготовка при наемане и включване в пазарните ниши на висококвалифицирани работници от страна на българските работодатели на базата на обмен на добри практики с други държави - членки на ЕС. Проектът ще направи проучване и анализиране на пазара на труда и политиката на работодателите спрямо висококвалифицираните имигранти  на територията на  ЕС, както и ползите, с които те допринасят за повишаването на конкурентноспособността и разширяване на културното разнообразие в  региони, привличащи тези имигранти. Активното включване на точно този тип имигранти в духа на общоевропейските политики, представлява сериозен принос в разширяване на областта на познания за интеграцията в Европейския съюз. 

Целевите групи по проекта са: 

  • Работодателски организации и работодатели, действащи на национално и териториално ниво (на територията на София, Пловдив и Бургас).
  • Държавни и местни институции, отговорни за транспонирането и успешното практическо въвеждане  на Директивата.
  • Граждани на трети страни, постоянно или продължително пребиваващи в България и по-конкретно на територията на общините София, Пловдив и Бургас, където е съсредоточен най-голям брой имигранти. 
Проектът има за цел да разясняни същността на Директива 2009/50/ЕО на Съвета на ЕС и проучване на въвеждането и практическото й приложение в страните от ЕС. По време на изпълнението ще се установи и необходимостта от практическо приложение на Директивата в България, като резултатите ще бъдат представени пред широката общесвеност.
 


 Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни 
Министерство на труда и социалната политика
 
на Република Бъглария