сряда, 30 септември 2020

Дискусия в гр. Бургас за въвеждане на Европейската "Синя карта"

10.05.11 | Новини

На 9 май в гр. Бургас се проведе кръгла маса по повод въвеждането на Европейската „Синя карта" в България. По време на дискусията бяха обсъдени нуждите на българския бизнес от наемане на висококвалифицирани кадри от трети страни.

В дискусията взеха участие 35 специалисти от държавната и местната администрация, както и представители на местния бизнес и неправителствените организации. 

Директивата на ЕС, с която се въвежда понятието „Синя карта", предвижда улеснено пребиваване на висококвалифицирани специалисти от трети страни, които да отговорят на нуждите на трудовия пазар в Европа.

В рамките на проекта е направено проучване измежду 140 работодатели. Резултатите от него показват, че въпреки кризата и въпреки по-голямото предлагане на работна сила, има недостиг на висококвалифицирани специалисти.