сряда, 30 септември 2020

Кръгла маса за нуждите на работодателите в София от висококвалифицирани специалисти от трети страни

28.05.11 | Новини

На 31 май в град София в залата на БСК, ул. "Алабин" 16 - 20, ще се проведе дискусия на тема "Нуждите на българския бизнес от наемане на висококвалифицирани граждани от трети страни - гледни точки и потребности"

По време на дискусията ще се предостави информация за разбирането на необходимостта от успешното интегриране на висококвалифицирани граждани от трети държави, както в повечето държави - членки на ЕС, така и конкретно в България.

Участници в събитието ще бъдат представители на местната администраиця, бизнеса и неправителствените организации и журналисти.

Резултатите ще съдействат за подготовка при наемане и включване в пазарните ниши на висококвалифицирани работници от страна на българските работодатели на базата на обмен на добри практики с други държави - членки на ЕС.

Дневен ред 

Покана

Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни 
Министерство на труда и социалната политика
 
на Република Бъглария