сряда, 30 септември 2020

Ефективни, устойчиви и екологични практики в трансграничния регион

02.07.11 | Новини

На 01.07.2011 г. Институт за регионални стратегии гр. Бургас, в партньорство с Европейски институт и Сдружението на производители на земеделски и млечни продукти, гр. Одрин и провинция подписаха договор с МРРБ за изпълнение на проект проект „Ефективни , устойчиви и  екологични практики в трансграничния регион” Договор № RD-02-29-166/01.07.2011 г. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция (CCI номер 2007CB16IPO008), съфинансирана от ЕС. Проектът е на стойност 99 987,90 евро и е със срок на изпълнение 12 месеца.