сряда, 30 септември 2020

Добри агро-екологични и земеделски практики

26.03.12 | Новини

Информация

На 22 март 2012 г. в гр. Хасково се проведе семинар на тема „Добрите земеделски и агроекологични практики – ключов фактор за устойчиво управление на земеделските земи”. Семинарът се провежда по проект „Ефективни, устойчиви и  екологични практики в трансграничния регион”  и се изпълнява от Институт за регионални стратегии, гр. Бургас, в партньорство с Европейски институт – клон Бургас и Сдружение на производителите на земеделски и млечни продукти, гр. Одрин и провинция. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция (CCI номер 2007CB16IPO008), съфинансирана от ЕС. 

В семинара участваха земеделски производители и представители на малки  и средни предприятия от областите Ямбол и Хасково, представители на местната администрация. Гости на семинара бяха и представители на партньорската организация в лицето на г-н Сюйчмез, председател на Сдружение на производителите на земеделски и млечни продукти, гр. Одрин, както и двамата гост лектори от Турция, д-р Кадир Абасоглу и инж. агроном Хамза Бинташ.

Програмата на семинара е подготвена в резултат на предврително проведени фокус групи със земеделски производители за проучване на нуждите им от обучение. На база на обобщените резултати от проведеното проучване се изготви програма съдържаща 4 основни теми:
  • „Агроекологични плащания” и изисквания за подпомагане през 2012г.; Промени спрямо предходните години; Фокус върху земеделските земи с ВПС и биологичното земеделие, редки породи;
  • Изисквания за подпомагане по Натура 2000 мярката през 2012г. Фокус върху екологичните изисквания;
  • Добрата земеделска практика – съществуваща нормативна база в България. Представяне на примери за добра земеделска практика от други страни в Европа;
  • ОСП след 2014г.-  основни моменти, новости в проекторегламенти.
Участниците имаха възможност и да се включат в забавна игра „Ако бях министър на МЗХ”, която им позволи да дадат онези свои предложения, които биха им позволили да подобрят чувствително живота и работата на земеделските стопани.

В края на програмата турските гост лектори имаха възможност да споделят опита на турските производители в прилагането на агро-екологичните и добрите земеделски практики в транс-граничният регион.

Участниците получиха пълен комплект обучителни и рекламни материали, които са част от информационната дейност.
 
ДНЕВЕН РЕД (344.57 Kb)
 
 БРОШУРА (12.64 Mb)