понеделник, 24 февруари 2020

Добри агро-екологични и земеделски практики

26.03.12 | Новини

Презентации

Презентация 1 - Мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи”  
Лектор: Веселка Игнатова

Презентация 2 - Мярка 214 „Агроекологични плащания”  
Лектор: Веселка Игнатова 

Презентация 3 - Обща селскостопанска политика след 2014
Лектор: Вяра Стефанова

Презентация 4 - Добрите земеделски практики Съществуваща нормативна база
Лектор: Янка Казакова