сряда, 30 септември 2020

Tридневен форум на учени в гр. Одрин обсъди проблемите в областта на агроекологията

03.06.12 | Новини

От 29 до 31 май 2012 г., в гр. Одрин , хотелски комплекс „Лалезар” се проведе тридневен дискусионен форум на учените от трансграничният регион по проект „Ефективни, устойчиви и екологични практики в трансграничния регион” (Договор № RD-02-29-166/01.07.2011), изпълняван от Института за регионални стратегии – Бургас, в партньорство с Фондация Европейски институт – клон Бургас и Сдружението на производители на земеделски и млечни продукти, гр. Одрин и провинция.

Участие във форума взеха 21 учени и специалисти от България и Турция, които имаха за цел да обменят информация, опит, проблеми по отношение на устойчивото управление на земеделските земи и води. Загрижеността относно биологичните, екологичните, икономическите и социалните аспекти на устойчивостта на съществуващите системи за селскостопанско производство налага обединяване на усилията не само на национално, но и на регионално ниво. Темите, около които се обединиха всички участници бяха продиктувани от най-належащите за решаване проблеми, а това са:
  • Опазване на биологичното разнообразие;
  • Бъдещото развитие на земеделието и екологичния баланс при евентуални промени в климата.
  • Целенасочени изследвания върху генетичната основа на важни адаптивни свойства на някои диворастящи видове (устойчивост на засушаване, болести, неприятели, дълготрайност на използване и др.) както и възможността тези знания да бъдат използвани за подобряване на културните сортове посредством хибридизация, генно инженерство, in vitro култивиране и др;
  • Възстановяване на връзките между науката и производството;
  • Изграждане и създаване на база за обемен на научна информация между учените на двете страни.
Участниците в срещата изказаха изключителната си благодарност към Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция (CCI номер 2007CB16IPO008), съфинансирана от ЕС, която позволява реализацията на подобен тип дейности проекти и позволява на граждани, организации и институции от двете държави да работят по съвместни инициативи.