вторник, 29 септември 2020

Обществен договор за свободни, честни и демократични избори в България

29.03.13 | Новини

Гражданска коалиция

На 4 април 2013 г., в 11.00 часа в хотел „Шератон” ще бъде сключен Обществен договор за провеждането на свободни, честни и демократични избори в България. Документът е разработен от 8 неправителствени организации, които ще осъществят независимо гражданско наблюдение на предстоящите избори.

Целта на договора е да ангажира политическите партии с провеждането на прозрачна предизборна кампания в съответствие със стандартите за публичност и отчетност. Стремежът е да се предотвратят злоупотребите с избирателни права на гражданите и да се оптимизира организацията на изборния процес.

Гражданската коалиция отправя покана до политическите партии, коалициите, инициативните комитети, регистрирани в ЦИК, и неправителствените организации да подкрепят инициативата, като се присъединят към Договора.

Пълният текст на Апела на Гражданската коалиция и Обществения договор можете да изтеглите от следния интернет адрес: http://www.transparency.bg/bg/izbori-2013/.
 
За допълнителна информация се обръщайте към Асоциация „Прозрачност без граници”, която е координатор на инициативата.


София, 29 март 2013 година

ИНИЦИАТОРИ НА ГРАЖДАНСКА КОАЛИЦИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС: Асоциация „Прозрачност без граници”, Българско училище за политика „Димитър Паница”, Европейски институт, Европейски информационен център, Институт за социална интеграция, Център за либерални стратегии, Център за модернизиране на политики, Център за независим живот