сряда, 30 септември 2020

Заключителна пресконференция по проект „E-регион: Възможност за развитие"

10.06.15 | Новини

На 10 юни 2015 г. в офиса на Европейски институт в Благоевград се проведе заключителна пресконференция по проект „E-регион: Възможност за развитие”, изпълняван от Центъра за междукултурен диалог, Македония и фондация „Европейски институт” - клон Благоевград. Проектът e финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония (IPA Cross Border, CCI Номер 2007CB16IPO007).

По време на събитието бяха представени резултатите от проекта и разработеният интернет портал WWW.E-REGION.EU за споделяне и обмен на информация, новини и различни образователни и трудови възможности. Наградени бяха и победителите в конкурса за предприемачески инициативи „Моята бизнес идея”.

Проектът „E-Регион: Възможност за развитие” цели засилване на социалното сближаване в трансграничния регион на БЮР Македония и България чрез онлайн инструменти за обучение и насърчаване на предприемачеството.

Проектът се базира на разработването на съвместен интернет портал [www.e-region.eu], чрез който се цели установяване на връзки между безработни млади хора, споделяне на възможности за работа и предприемачески идеи между професионални училища, студенти, електронни медии, граждани, бизнес инкубатори и др.
Проектът насърчава регионалното сътрудничество, за да се повиши адаптивността за заетост и електронно участие чрез използване на добри практики в областта на електронното обучение и предприемачество. Цели се по-интензивно използване на информационните технологии в образованието, като основен елемент за повишение на конкурентоспособността на работната сила в актуалните условия пазара на труда.