събота, 26 септември 2020

София – европейска сцена на …

18.10.17 | Новини

Фондация  „Европейски институт“ проведе на 16 и 17 октомври т.г. три групови дискусии на тема „София – свързан и свързващ град“. Дискусиите са част от проекта „София – европейска сцена на …“, който се изпълнява  с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017. Събитията се проведоха в корпус 2 на Нов български университет, а техен модератор бе социологът доц. д-р Антоний Гълъбов от НБУ. На дискусиите присъстваха д-р Борислав Мавров, програмен директор на Европейския институт, както и г-жа Атанаска Лингорска и г-жа Анелия Атанасова, външни експерти към ПКЕППМС. Участие в груповите дискусии взеха млади хора, студенти от Нов български университет, имащи отношение към темата и изучаващи социология на града и обща социология.

 По време на срещите пред участниците беше представен на кратко проектът и бяха обсъдени снимките и темите, засегнати от формираната във Facebook онлайн общност „Моето място в София“ (#MyplaceinSofia). В хода на разговора бе направен преход от виртуалната представа за местата на София към реалния град, а оттам към „въобразения” град – такъв, какъвто биха искали да го видят и направят младите хора. Участниците обмениха идеи и интерпретации доколко София е свързан и свързващ град, доколко младите хора възприемат столицата като част от общото европейско пространство и как тази свързаност се отразява върху собственото им усещане за живот в общността. Младите хора, участващи в събитията, посочиха кои са знаковите за тях места и изказаха предположения защо повечето предпочитат да споделят снимки на сгради, а не толкова пространства, в които действително се събират млади хора. Бяха обсъдени различни визии за възможното развитие на столицата, както и основните предизвикателства и проблеми пред големия град.