събота, 26 септември 2020

ПУБЛИЧНА ОБЯВА Номер 1/ дата 06.07.2018 г.

06.07.18 | Новини

ПУБЛИЧНА ОБЯВА Номер 001/ 06.07.2018

Наименование: „Изработване и доставка на информационни и промоционални материали в две обособени позиции: Обособена позиция 1 - Изработване и доставка на информационни материали и Обособена позиция 2 - Изработване и доставка на промоционални материали“, в изпълнение на договор № 812108 – 84/11.10.2017 г., BG65AMNP001-2.004-0002, проект „Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна защита”, процедура BG65AMNP001-2.004 - „Интеграция и законна миграция – предоставяне на подкрепа и обучение на граждани на трети страни, информационни кампании в страните на произход преди заминаване и за приемащото общество“, Приоритетна ос „Интеграция/законна миграция“, фонд „Убежище, миграция и интеграция”.

pdf.gifПублична обява (291.31 KB)

rar.gifПакет документи (1.47 MB)