вторник, 29 септември 2020

Европейския институт проведе серия от обучения

01.07.20 | Новини

В периода 27-26 юни, екип на Европейския институт проведе серия от обучения по проект „Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането ”. В обучителните семинари взеха участие повече от 150 служители на МВР и заинтересованите страни. 

В обучителните панели участваха експертите в областта на връщането г-н Иван Шаренков, доц. д-р Иван Видолов и г-жа Ирена Цветкова. Бяха представени теми, свързани със законодателството в областта на връщането, правата на човека в областта на връщането и налагането на ПАМ по ЗЧРБ в областта на връщането.
В рамките на последната част от обучението, участниците – служители на компетентните институции в областта на връщането, активно се включиха в участие в дискусии и да бяха зададени въпроси по обсъдените в рамките на семинара теми.
Проведените обучителни семинари са част от проект, финансиран в рамките на договор № 812108 – 59/09.10.2019 г., по процедура BG65AMNP001-3.005 с наименование „Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането“, по Фонд „Убежище, миграция и интеграция”.

rar.gifОбучителни материали (1.97 MB)