вторник, 29 септември 2020

    Общината и хората с увреждания – една година по-късно

    11.09.07 | Събития

    На 19 септември Европейският институт организира публична дискусия "Общината и хората с увреждания – една година по-късно", като част от Националната кампания „2007 Европейска година на равните възможности за всички”.

    Целта на Дискусията е да се направи едногодишна равносметка на постигнатия напредък в местната политика за хората с увреждания. Тя ще е логично следствие на проведената на 15 май 2006 със съдействието на столична община среща „Общината и хората с увреждания”.

    Покана за дискусията (121.22 Kb)