вторник, 29 септември 2020

  България в Европейския съюз – година на равните възможности

  13.11.07 | Събития

  На 15 и 16 ноември Европейския институт организира 2 публични дискусии в рамките "2007 Европейска година на равните възможности за всички".

  Целите на дискусиите са да запознаят участниците с идеята на политиката на равни възможности и представи практически подходи за насърчаването на равните възможности в България.

  На 15 ноември срещата ще се състои в град Пазарджик, като на нея ще участват представители от областната и общинската администрация, неправителствени организации защитаващи интересите на хората с увреждания, както и хора в неравностойно положение.

  Срещата на 16 ноември ще се състои в град Видин и трябва да даде възможност за обмяна на опит и добри практики за ефективно прилагане на националното антидискриминационно законодателство, както и сътрудничество между общинските и областни администрации и неправителствения сектор за равното третиране и равните възможности във всички сфери от обществения живот.


  ПОКАНА за срещата в Пазарджик

  ПОКАНА за срещата във Видин