вторник, 29 септември 2020

  Компетентно и добронамерено обслужване на Външните граници на ЕС

  11.02.08 | Събития

  На 13 февруари, Европейският институт организира кръгла маса на тема "Компетентно и добронамерено обслужване на външните граници на ЕС /Наблюдение на Югоизточната граница на ЕС/", в рамките на съвместен проект с полската фондация "Стефан Батори".

  Събитието ще се открие от вътрешния министър на Република България, а сред участниците ще бъдат представители на, Агенция „Митници", Главна дирекция "Гранична полиция", Министерство на финансите и Министерството на вътрешните работи.

  Кръглата маса ще се проведе на 13 февруари в зала "Музикална" на Централния военен клуб, София.

  Дневен ред