Европейски институт

Стартира проектът „Танцът ни събира в училище”

01.09.08 | Новини

Днес, 1 септември 2008 година, стартира проектът „Танцът ни събира в училище" по оперативна програма „Човешки ресурси" (ОПЧР), към Министерство на образованието, управляващо средствата по Европейски Социален Фонд 2007-2013г. за България по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора".

Проектът се изпълнява от Европейския институт. съвместно с три училища от страната: 163 ОУ „Черноризец Храбър", град София, квартал Дружба, СОУ „Нешо Бончев", град Панагюрище и ОУ „20-ти април" също от град Панагюрище.

„Танцът ни събира в училище" ще включи 1200 ученици на възраст между 7 и 19 години от български и ромски произход. В училище всички са поставени в еднакви условия за реализация, но не всички успяват да изявят потенциала си.

Причините са многообразни, а резултатът е един - честото отпадане на децата от училище преди да завършат средното си образование или необоснованото им отсъствие от часовете. Така качеството на образованието спада, а престоят на децата в училище е свързан с отрицателни емоции, скука и ниско ниво на усвояване на знанията.

Проектът има за цел чрез танца да допринесе за по-пълното обхващане на децата и младежите в образователната система, както и да създаде по-добри условия за тяхната творческа изява и развитието на потенциала им за бъдеща успешна реализация.

По-конкретно, целта на предвидените извънкласни дейности по спортни танци е да помогнат за по-доброто личностното развитие на децата и за развитието на техния потенциала за пълноценна социална интеграция. Освен това, тъй като проектът ще се реализира в една интеркултурална среда, включвайки деца от различни етнически групи, той ще допринесе за внасянето в отношенията на децата и младежите на повече толерантност и разбиране към хората с различен етнически произход.

Не на последно място проектът се опитва да насърчи чрез танца и извънкласните занимания интереса на децата и младежите към ролята и мястото на България в Европейския съюз и да разшири познанието им за европейските институции. Проектът предвижда награда за най-добрите танцьори, участвали в извънкласните занимания - посещение в Европейския парламент.

Повече информация за дейностите и резултатите от проекта може да бъдат намерени на Портал ЕВРОПА http://europe.bg .

 

 
 
 
  

Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца.