Европейски институт

3Д - глсът на младите хора в България

06.08.08 | Новини

Със завършването на проект "3Д - гласът на българските млади хора за Европа", Европейският институт издаде обобщение на проведените регионални дебати - в градовете Бургас, Монтана, Плевен, Пловдив, София и Варна.

Разгледани бяха теми, свързани с образованието и работата в Европа, европейския поглед към българските медии, устойчивото развитие и разумното потребление, професионалната реализация на младежите и други.

Издадената брошура съдържаща изказаните препоръки от участниците в събитията, можете да видите тук.