Европейски институт

Дебатът за европейското бъдеще на Сърбия – гласът на гражданското общество в процеса на вземане на решения

22.07.10 | Новини

На 17 юни 2010 г. стартира проектът на Европейския институт, в партньорство с Института за международни политики и икономика – Сърбия, „Дебатът за европейското бъдеще на Сърбия – гласът на гражданското общество в процеса на вземане на решения” в рамките на програма „Укрепване на диалога между организациите на гражданското общество в Сърбия и ЕС”, финансирана от ЕС.

Основната цел на проекта е да включи организациите на гражданското общество от Сърбия в активен граждански дебат относно процеса на европейска интеграция на страната. Също така проектът цели да насърчи способността на гражданските организации да въздействат при формирането на политики и да участват в процеса на вземане на решения на местно, национално и международно ниво посредством съдържателен диалог и застъпничество.

Повече информация за проекта