Европейски институт

Покана за предоставяне на оферти

05.09.08 | Новини

На основание чл.12, ал.1, т.2 от Постановление № 55 на Министерски съвет от 12.03.2007 год. Европейският институт отправя покана за предоставяне на оферти за изготвяне на четири тематични анализа по проект “СОФИЯ, ПЛЕВЕН, СЛИВЕН - добро управление в полза на гражданите”, финансиран от ОП “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

За повече информация вижте следните документи:
 
 
Покана (121.5 Kb)

Описание на услугата (181 Kb)