Европейски институт

Работна среща по проект „Европейски наръчник по труда Румъния-България”

01.04.11 | Новини

На 23-24 март 2011 г., в Гранд хотел „Янтра", гр. Велико Търново, се проведе работна среща по проект „Европейски наръчник по труда Румъния-България". Проектът се изпълнява от фондация „Европейски институт" (клон Плевен), в партньорство с АРИЕС Олтения (Румъния) и е финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основен акцент на срещата беше представянето на работния вариант на предвидения в рамките на проекта информационен портал за търсещите работа в трансграничния регион между България и Румъния. В срещата взеха участие представители на общинската администрация от 9-те гранични области (Враца, Видин, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Добрич, Силистра), на регионалните бюра по труда, на мрежата за професионална мобилност EURES, на бизнеса и браншовите организации, студентски съвети и др. Бяха представени ситуацията на пазара на труда в България и Румъния и добри практики за трансгранични сътрудничества в Европа.

По време на дискусията участниците обсъдиха възможностите за включване на заинтересованите страни в трансграничния информационен портал и неговото бъдещо развитие и устойчивост.

Официалният старт на трансграничния портал е предвиден за края на месец април.