Европейски институт

Европейският съюз в училище

02.11.11 | Новини

През октомври 2011 г. стартира проектът на Европейския институт «Европейският съюз в училище» в партньорство с Центъра за европейски ценности «Европлюс» - Добой (Босна и Херцеговина), финансиран от Делегацията на ЕС в Босна и Херцеговина. 

Целта на проекта е да повиши осведомеността на учениците (на възраст между 15 и 18 години) от средните училища в някои земеделски райони на страната за Европейския съюз като цяло, както и за процеса на разширяване на ЕС от гледна точка на неговото влияние върху ежедневието на учениците и техните учители. Проектът ще се стреми също така да провокира дискусия между всички заинтересовани страни за състоянието на средното образование в Босна и Херцеговина от гледна точка на бъдещото членство на страната в ЕС.

Основните дейности по проекта обхващат провеждането на информационни дни за ЕС в десет училища в страната (както Република Сръбска, така и Федерация Босна и Херцеговина), изработване на интерактивни викторини и игри за ЕС, образователни материали за ученици в горните класове на гимназиите, интерактивна презентация „Децата за Европа”, както и провеждане на кръгла маса за състоянието на средното образоване в Босна и Херцеговина.

Продължителността на проекта е 6 месеца, а асоцииран партньор по проекта е Дирекция „Европейска интеграция” на правителството на Босна и Херцеговина.