Европейски институт

Финална работна среща по проект „Европейски наръчник по труда Румъния-България”

09.11.11 | Новини

На 10-11 ноември 2011 г., в конферентната зала на ТПП-Враца, гр. Враца, ще се проведе финална работна среща със заинтересованите страни за представяне на резултатите по проект „Европейски наръчник по труда Румъния-България”. Проектът се изпълнява от фондация „Европейски институт” (клон Плевен), в партньорство с АРИЕС Олтения (Румъния) и е финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Основната му цел е да премахне съществуващите пречки пред мобилността на работниците в трансграничната зона между България и Румъния; да осигури повече прозрачност в професионалното обучение и получаване на квалификации; да улесни назначаването на специалисти и квалифицирани работници (job matching) и да подпомогне интерактивната обмяна на всички участници на трансграничния пазар на труда. 

В срещата ще вземат участие представители на общинската администрация от граничните области, на регионалните бюра по труда, на мрежата за професионална мобилност EURES, на водещи посредници за търсене и предлагане на  работа, на бизнеса и браншовите организации, студентски съвети, медии и др. По време на срещата ще бъде официално представен създаденият в рамките на проекта информационен портал WWW.EUJOBMAP.EU за търсещите работа в трансграничния регион между България и Румъния. Ще бъдат представени и разработените анализи по проекта, както и инструменти за търсене и предлагане на работа в България.