Европейски институт

Фокус група събра земеделски производители и представители от Хасковска област

01.02.12 | Новини

Фокус група по проект „Ефективни, устойчиви и  екологични практики в трансграничния регион ” събра земеделски производители и представители на МСП от Хасковска област.

На 30 януари 2012 г. в гр. Хасково се проведе Фокус група на тема „Добрите земеделски и агроекологични практики – ключов фактор за устойчиво управление на земеделските земи”. Проучването се провежда по проект „Ефективни, устойчиви и  екологични практики в трансграничния регион”  и се изпълнява от Институт за регионални стратегии, гр. Бургас, в партньорство с Европейски институт – клон Бургас и Сдружение на производителите на земеделски и млечни продукти, гр. Одрин и провинция.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция (CCI номер 2007CB16IPO008), съфинансирана от ЕС.  

Във фокус групата участваха земеделски производители и представители на малки  и средни предприятия от област Бургас. Общият брой на участниците бе 16.

Основната цел на проучването е да се  оценят познанията на земеделските производители и  МСП в областта на производството и преработка на земеделска продукция относно опазването на околната среда, природо-съобразните земеделски практики, съобразени с  опазването на почвите, ландшафта и водите в пограничните райони.

На база на резултатите от проучването ще бъдат разработени модули за обучение на земеделските производители и МСП в трансграничния регион и ще бъдат проведени обучителни семинари.

Целева група: Местна и държавна администрация, работеща в областта  земеделието и опазване на околната среда в  Ямбол, Хасково и Бургас.