Европейски институт

Обучение на служители от български институции, отговарящи за единно прилагане на стандартите в областта на връщането

25.06.12 | Новини

В периода 18-21 юни 2012 г., в гр. Самоков, се проведоха обучителни семинари в рамките на проекта на Европейския институт „Обучение на служители от български институции, отговарящи за единно прилагане на стандартите в областта на връщането", финансиран от Европейския фонд за връщане.

В обучителните семинари взеха участие представители на Секретариата на Националния съвет по миграционна политика, служители от Дирекция „Миграция" на МВР и на Главна дирекция „Гранична полиция". Сред основните лектори в семинара бяха юрисконсулти, представители на дирекция „Миграция" на МВР, експерти от дирекция "Европейски въпроси, международна дейност и ЕБФ" към Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и от Международния център за развитие на миграционната политика.

Сред обсъжданите теми бяха въвеждането и прилагането на Директивата за връщане в България; програми за доброволно връщане и реинтеграция в някои от страните-членки на ЕС, подложени на силен миграционен натиск; връщане в контекста на европейското законодателство и политиките на ЕС в областите миграция и убежище; добри европейски практики при извеждане на уязвими групи лица; българският опит по отношение на реадмисионни споразумения и др.