Европейски институт

Обмяна на опит на български фермери в гр. Одрин

03.06.12 | Новини

От 29 до 30 май 2012 г., в гр. Одрин, се проведе двудневна фермерска визита  по проект „Ефективни, устойчиви и екологични практики в трансграничния регион” (Договор № RD-02-29-166/01.07.2011), изпълняван от Института за регионални стратегии – Бургас, в партньорство с Фондация Европейски институт – клон Бургас и Сдружението на производители на земеделски и млечни продукти, гр. Одрин и провинция.

Участие във форума взеха 10 български фермера от България, които имаха за удоволствието да обменят информация, опит, проблеми свързани с производството на земеделска продукция, добри практики в областта на агроекологичните мерки, проблеми. Много сериозен и добър пример за нашите производители беше представянето на опита на кооперирането и сдружаването на турските им колеги. За разлика от Българя единичния фермер в Турция няма как да оцелее или поне не може да се възползва от всички онези привилегии, които иначе държавата предоставя. В тази посока те подчертаха, че е невъзможно производител на прясно мляко да предлага продукцията си освен чрез сдружението в което членува, не може да получава субсидия за качествено мляко, не може да получи субсидия за закупуване на техника. Всички тези примери подтикнаха нашите фермери към задаване на въпроси, на които в България търсим отдавна отговор, а именно „как се подържа доверието и как функционира безпроблемно една такава организация”. Отговорите на турските им колеги бяха прости и разбираеми а именно „професионализъм, професионална солидарност и железен контрол, както държавен, но най-вече вътрешен”. 

Българските фермери освен свои колеги посетиха и най-голямата борса за растителна и животинска продукция в региона, както и кланица за едър рогат добитък, а също така и Тракийския институт по ориза и слънчогледа в гр. Одрин. Фермерите по време на посещението посетиха и 3 дневния дискусионен форум на учените от трансграничния регион, където имаха възможност да се запознаят с тях и да споделят някой важни за тях въпроси. Създадоха се добри контакти, които обещаваха да се реализират в по-дългосрочни взоимоотношения.

Събитието се осъществи с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция (CCI номер 2007CB16IPO008), съфинансирана от ЕС.