Европейски институт

Начало на проект „Изграждане на механизъм за наблюдение на принудителното връщане в България”

01.03.13 | Новини

Европейският институт ьапочва изпълнение на проект ”Изграждане на ефикасен и независим механизъм за наблюдение на принудителното връщане на граждани на трети страни, незаконно пребиваващи в Р. България”, финансиран от Дирекция „Международни проекти”- Министерство на вътрешните работи, Годишна програма 2011 на Европейски фонд за връщане.

Проектът ще изгради система за наблюдение на принудителното връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни в Р. България, като извърши подбор и проведе обучение на наблюдатели, покриващо правните и практически аспекти на операциите по връщане свързани с етапите на извеждането, включително подготовката на процеса на връщането и преди заминаването на лицата, процедурата по време на полет, възможен транзит, пристигането и посрещането на завръщащите се в страните им на произход.