Европейски институт

Право на Европейския съюз

09.09.15 | Новини

През месец септември 2015 г. бе издадено третото преработено и допълнено издание на книгата на проф. д-р Жасмин Попова „Право на Европейския съюз“.

Жасмин Попова е доктор по право и професор по международно право, международни отношения и право на Европейския съюз в Института за държавата и правото на БАН и в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Професор Попова е автор на над 100 научни публикации в български и чуждестранни издания. Тя членува в правителствени и неправителствени организации, които се занимават с проблемите на европейския интеграционен процес. Тя е съучредител и член на Настоятелството на Фондация „Европейски институт“.

Pravo_na_EU_cover.jpg