Кохезионната политика на ЕС – възможности и предизвикателства

На 25 ноември 2020 г. Информационен център „Европа Директно“ – София ще проведе онлайн събитие „Кохезионната политика на ЕС – възможности и предизвикателства“, насочено към широката общественост, студенти, НПО, бизнеса, академичните среди и медиите. Говорители ще бъдат:

  • Мариана Хрисчева, Европейска комисия, ГД „Регионална и селищна политика“, началник отдел „Оценка и европейски семестър“
  • Иван Иванов, директор на Дирекция „Централно координационно звено“ към Администрацията на Министерски съвет
  • Юлиана Николова, Център за модернизиране на политики, катедра „Публична администрация“, Софийски университет
  • Белин Моллов, експерт по въпросите на регионалната политика и благоустройството

Модератор на събитието ще бъде журналистът Христо Николов от Bloomberg TV Bulgaria.

  • По време на конференцията ще бъдат дискутирани теми като:
  • Бюджетът на ЕС – в отговор на Ковид-19 кризата и за възстановяването на Европа
  • България и следващият рамков период 2021-2027 г.
  • 2021-2027 Криза или възможност?
  • Планиране и програмиране на регионалното развитие в България за новия планов период 2021-2027 г.

Работният език на дискусията ще бъде български.

Събитието ще бъде проведено в платформата Zoom и ще бъде достъпно на следния линк: https://zoom.us/j/96996396411

Още новини

Необходимостта от „Гражданско образование“

Във връзка с изпълнението на проект „КЛАС“, изпълняван с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, споделяме материал във връзка с предмета „Гражданско образование“ от БНР.

Покана за предоставяне на оферта

Фондация „Европейски институт“, в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна помощ с регистрационен 812108-85 от 21.12.2020 г. по…

Покана за избор на експерти

Фондация „Европейски институт“, в качеството си на кандидат по ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021,…
Skip to content