Кохезионната политика на ЕС – възможности и предизвикателства

На 25 ноември 2020 г. Информационен център „Европа Директно“ – София ще проведе онлайн събитие „Кохезионната политика на ЕС – възможности и предизвикателства“, насочено към широката общественост, студенти, НПО, бизнеса, академичните среди и медиите. Говорители ще бъдат:

  • Мариана Хрисчева, Европейска комисия, ГД „Регионална и селищна политика“, началник отдел „Оценка и европейски семестър“
  • Иван Иванов, директор на Дирекция „Централно координационно звено“ към Администрацията на Министерски съвет
  • Юлиана Николова, Център за модернизиране на политики, катедра „Публична администрация“, Софийски университет
  • Белин Моллов, експерт по въпросите на регионалната политика и благоустройството

Модератор на събитието ще бъде журналистът Христо Николов от Bloomberg TV Bulgaria.

  • По време на конференцията ще бъдат дискутирани теми като:
  • Бюджетът на ЕС – в отговор на Ковид-19 кризата и за възстановяването на Европа
  • България и следващият рамков период 2021-2027 г.
  • 2021-2027 Криза или възможност?
  • Планиране и програмиране на регионалното развитие в България за новия планов период 2021-2027 г.

Работният език на дискусията ще бъде български.

Събитието ще бъде проведено в платформата Zoom и ще бъде достъпно на следния линк: https://zoom.us/j/96996396411

Още новини

История за една успешна интеграция

Като част от изпълнението на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“ и по-конкретно –…
Skip to content