Културно-развлекателни спортни мероприятия с мигранти

Европейският институт изпълнява проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“, в продължение на вече приключилия проект „Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила“.

На 18, 20 и 23 август бяха проведени 3 от 14-те културно-развлекателни спортни мероприятия, заложени по проекта. Екипът и експертите посетиха РПЦ-София, кв. “Враждебна“, РПЦ – София, кв. „Овча купел“ и РПЦ- София, кв. „Военна рампа“.

В първата част на културно-развлекателните спортни мероприятия участниците бяха запознати с ценностите на Европейския съюз и основните права на гражданите на Съюза, в съответствие с т.4.1.5 „Активно участие и социално приобщаване“ от „План за интеграцията на граждани на трети държави“. Във втората част от събитията се проведоха спортните занимания, в съответствие с т.4.1.5 „Активно участие и социално приобщаване“ от „План за действие относно интеграцията на граждани на трети държави“.

Чрез културни и спортни дейности бе насърчен обменът с приемащото общество и бяха улеснени диалогът и взаимното разбирателство. Това бе от полза за гражданите на трети държави и допринесе за включването им в  живота на приемащото общество.

За всички участници бяха осигурени спортни принадлежности и екипи, както и информационни и промоционални материали. Чрез провеждането на събитията беше създадена среда за по-ефективна интеграция на гражданите на трети страни в приемащото общество и беше насърчен здравословният им начин на живот.

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“ по договор с номер 812108-64/09.10.2020, финансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция”

Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Още новини

Skip to content