Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането

На 17 юни 2020 г., от 08:30 часа, в хотел „КООП“, гр. София, ще се проведе обучителен семинар, във връзка с изпълнението на проект „Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането ”.

Събитието ще бъде открито от г-жа Любов Панайотова, директор на Европейския институт, която ще представи проекта.
В обучителните панели ще се включат експертите в областта на връщането г-н Иван Шаренков, доц. д-р Иван Видолов и г-жа Ирена Цветкова. Ще бъдат представени теми, свързани със законодателството в областта на връщането, правата на човека в областта на връщането и налагането на ПАМ по ЗЧРБ в областта на връщането.

В рамките на последната част от обучението, участниците – служители на компетентните институции в областта на връщането, ще имат възможността да вземат активно участие в дискусия и да зададат своите въпроси по обсъдените в рамките на семинара теми.

Настоящият обучителен семинар е част от проект, финансиран в рамките на договор № 812108 – 59/09.10.2019 г., по процедура BG65AMNP001-3.005 с наименование „Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането“, по Фонд „Убежище, миграция и интеграция”.

Още новини

Нов пакт за миграцията и убежището

Във връзка с изпълнението на проект „По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно плана на ЕС“ по…

Има ли отлив на нелегални мигранти в ЕС заради пандемията?

Във връзка с изпълнението на проект „КЛАС“, изпълняван с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, споделяме материал във връзка с предмета „Гражданско образование“ от БНР.

Skip to content