Обучителен семинар в Бяла по въпросите за презаселването

На 31ви март 2022 г. в хотел „Верона“, гр. Бяла, се проведе вторият обучителен семинар по проект „Обучения по темата „Презаселване““.

Семинарът бе открит от Димитър Славов, кмет на община Бяла. Г-жа Любов Панайотова, директор на Европейския институт, представи проекта. Приветствие отправи и г-н Ергин Емин, изпълнителен директор на Асоциацията на българските градове и региони. Гост на обученето бе и Мариан Антонов, председател на Общински съвет – Бяла.
В обучителните панели се включиха експертите в областта на презаселването г-жа Надя Димитрова (старши съветник международен Център за развитие на миграционната политика (МЦРМП)-Виена), г-жа Емилия Георгиева (национален координатор презаселване и преместване, ДАБ) и г-н Иван Шаренков (Адвокат, гражданско право и международно право).

Бяха представени теми, свързани със законодателството в областта на презаселването, като например: Обща политика за миграция и убежище; Нов миграционен пакт; Преглед на европейското законодателство и връзката с областта презаселване.; Предизвикателства и трудности пред изпълнението на решението за разселване на бежанци, търсещи убежище; Политики за интеграция- примери от страни членки на ЕС; Законови аспекти на интеграционния процес; Преглед на българското законодателство в областта и други.

В рамките на последната част от обучението, участниците, в лицето на местните органи на общините и по-конкретно: органи по жилищно настаняване, социални работници, бизнес, НПО и други, имаха възможността да вземат активно участие в дискусия и да зададат своите въпроси по обсъдените в рамките на семинара теми.

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект BG65AMNP001-1.010  „Обучения по темата „Презаселване““ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020. Проектът се финансира в рамките на договор № 812108-85 от 21.12.2020 г. 

Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Още новини

Skip to content